Aitoa lähiruokaa suoraan viljelijältä

Perunan viljelyä vuodesta 1929 lähtien

Männistöt tuottavat perunaa Aromäen tilalla Lopen Tevännöllä. Perunan viljely alkoi tilalla jo 1900-luvun alkupuolella. Aikoinaan perunat kuljetettiin kauppoihin hevoskärryillä. Nyt kuljetuskalusto on nykyaikaisempaa, mutta tilan pitkä historia on yhä vahvasti läsnä tilan toimintatavoissa ja pihapiirissä. Vähitellen myös viljelty peltopinta-ala on kasvanut ja nykyään perunaa on viljelyssä yhteensä noin 60-80 hehtaarin alueella.

Tilan nykyiset isännät, veljekset Joonatan ja Juhana Männistö ovat perunanviljelijöitä jo 5. sukupolvessa. Heidän vanhempansa, Outi ja Heikki Männistö, ovat vielä aktiivisesti mukana tilan toiminnoissa. Myös Joonatanin avopuoliso Satu Valkas on tilan töissä mukana. Tilamme työllistää perheenjäsenten lisäksi neljä täysipäiväistä työntekijää, yhden toiminimellä toimivan autonkuljettajan ja useita kiireapulaisia erityisesti syksyllä nostoaikana.

Aromäen tilan peruna on ollut tunnettua laadustaan jo vuosikymmenien ajan. Tästä esimerkkinä Hilda Aromäki kertoo muistelmiaan Lopen lehdessä vuonna 1974 niistä 1930-luvun ajoista, kun Aromäen tilan perunaa vietiin Moskovan lähetystöön asti. Lehtijutun voit lukea tästä linkistä Perunoita Aromäestä Moskovan lähetystöön, Lopen lehti 1-1974.

 Aitoa lähiruokaa

Lähiruuan periaatteiden mukaisesti asiakas voi olla aina varma tilallamme tuotetun perunan alkuperästä. Perunamme kulkeutuu kauppoihin ilman välikäsiä.

Pyrimme toiminnassamme huomioimaan tuotannon ja kuljetusten ympäristövaikutukset. Uudelleen käytettävien pakkausmateriaalien käyttäminen sekä lyhyet kuljetusmatkat vähentävät tuotannon hiilijalanjälkeä. Käytämme vuoroviljelymenetelmää, mikä tarkoitaa sitä, että samassa pellossa viljellään perunaa vain kahtena vuotena peräkkäin ja parin välivuoden aikana pelloilla kasvaa mm. viljaa. Tällä menetelmällä pyritään välttämään kestävien rikkakasvikantojen muodostuminen ja ylläpitämään pellon kasvukuntoa. Käytämme myös jaettua lannoitusta, joilloin osa ravinteista ruiskutetaan suoraan kasvustoon tarpeen mukaan. Tämä osaltaan vähentää liiallista lannoitusta ja minimoi ravinnevalumia. Perunoiden ravinnetarvetta seurataan mm. tekemällä kesän aikana analysoinnit lehdistöstä.

Teemme aktiivisesti yhteistyötä lähiseudun muiden viljelijöiden kanssa. Koemme, että paikallinen yhteistyö on erittäin tärkeää seudun maanviljelyn elinvoimaisuuden tukemisessa.

Perunaa ympäri vuoden

Ruokaperunaamme toimitetaan kauppoihin ympäri vuoden. Kesällä herkullinen varhaisperuna on suosiossaan ja tietenkin myös joulupöytään kuuluu tärkeänä osana perunaruuat. Huolehdimme tarkasti perunoiden varastoinnista, jotta ne pysyvät tuoreina aina seuraavaan syksyyn asti. Varastotilojen lämpötila on heti noston jälkeen noin kahdeksan astetta ja seuraavan kuukauden aikana lämpötila lasketaan noin neljään asteeseen, jotta perunoiden säilyvyys paranee. Myös varastointitilojen ilmastointia säädetään vuodenaikojen mukaan perunoille sopivaksi.

Tuottamiamme perunalajikkeita ovat mm. Annabelle, Challenger, Colomba, Mozart, Nicola, Siikli ja Solist. Testaamme myös uusien lajikkeiden sopivuutta tuotantoomme, sillä tavoitteenamme on tuottaa perunaa, joka aina sekä maistuu että näyttää hyvältä. Viime vuosina olemme kokeilleet myös uutuuslajikkeista mm. Violet Queen ja Mulberry Beauty ”väriperunoita”, jotka sisältävät paljon antioksidantteja. Kasvatamme omilla pelloilla lisäksi (Lopen) Puikulaa ja kaudella 2021 istutimme myös varhaisperunaa harsojen alle, jotta omaa perunasatoa saadaan jo aiempia vuosia aikaisemmin.

2 sivu 1